דוח מלא אחרוןדוח מלא אחרון
C.il
תאריך דוח מלא אחרון: 12.11.2012
דוח אחרוןדוח אחרון
WR
תאריך דוח אחרון: 06.03.2015

סאני אלקטרוניקה בע"מ

image description

* החל מה-1 בספטמבר 2015 סימולי הדירוג והגדרות הדירוג שונו, וזאת בהתאם לאמור במסמך סולמות הדירוג והגדרות הדירוג של מידרוג. הנכם מוזמנים לעיין במסמך זה באתר מידרוג.
דירוג חברות אחזקה
07.11.2017
סיכום התשע"ז בשוק האג"ח הקונצרני-דוח מיוחד, ספטמבר 2017
18.09.2017
סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג, יולי 2017
19.07.2017
השפעת הרפורמה במדדים על תעודות הסל
18.01.2017
היפרדות בריטניה מגוש היורו הינה בעלת השפעה שלילית על חברות הפועלות בבריטניה ובגוש היורו- Sector Comment
26.06.2016
השוואת סולמות הדירוג של חברות הדירוג הבינלאומיות
22.12.2015
אינדיקטור (sf) בדירוגי מימון מובנה
08.12.2015
שוק המגורים בטורונטו- דוח מיוחד
11.11.2015
דוח מיוחד- התפתחויות בענף תעודות הסל: מדיניות עשיית שוק ומנגנוני המרה
14.03.2013
נדל"ן מניב בישראל-סקירה
07.03.2012
דוח מיוחד- תעודות סל
02.01.2012
דוח מיוחד- התכסות באמצעות עסקאות SWAP
20.11.2011
איגוח חובות חייבים Trade Receivables
15.07.2007
תעודות סל- התפתחות ומגמות
23.01.2007
דוח מיוחד- מדידת סיכון אשראי- עסקאות מימון מובנה
05.07.2006

Heading

Heading

Heading

image description

הורד קובץ

close

מידרוג UpDate

אני רוצה לקבל ממידרוג עדכונים שוטפים על שוק ההון הישראלי
להרשמה