דוח מלא אחרוןדוח מלא אחרון
A3.il
יציב
תאריך דוח מלא אחרון: 20.01.2019

ארקו החזקות בע"מ

image description

* החל מה-1 בספטמבר 2015 סימולי הדירוג והגדרות הדירוג שונו, וזאת בהתאם לאמור במסמך סולמות הדירוג והגדרות הדירוג של מידרוג. הנכם מוזמנים לעיין במסמך זה באתר מידרוג.
דירוג חברות קמעונאות
17.05.2016
שינויי חקיקה בתחום הדיור להשכרה במדינת ניו-יורק, ארה"ב - הערת ענף
04.07.2019
מרווחים דירוגים ומה שביניהם
06.09.2018
מרווחים דירוגים ומה שביניהם - דוח מיוחד יולי 2018
05.07.2018
מרווחים דירוגים ומה שביניהם
03.06.2018
מרווחים, דירוגים ומה שביניהם
03.05.2018
Rating Performance of Project Finance – Summary of 2017 and Aggregated
18.04.2018
Rating Performance in Structured Finance – Summary of 2017 and Aggregated
18.04.2018
Rating Performance of Corporate Finance and Financial Institutions – Summary of 2017 and Aggregated
18.04.2018
ביצועי דירוג בתחום מימון תאגידי ומוסדות פיננסיים- סיכום שנת 2017 ומצטבר
28.03.2018
ביצועי דירוג בתחום מימון פרויקטים - סיכום שנת 2017 ומצטבר
28.03.2018
ביצועי דירוג בתחום מימון מובנה- סיכום שנת 2017 ומצטבר
28.03.2018
Midroog Rating Scales & Definitions-March 2018
18.03.2018
סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג, מרץ 2018
18.03.2018
מרווחים, דירוגים ומה שביניהם
04.03.2018
סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני - דוח מיוחד, פברואר 2018
26.02.2018
מרווחים, דירוגים ומה שביניהם
13.02.2018
סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני - דוח מיוחד, ינואר 2018
30.01.2018
סיכום התשע"ז בשוק האג"ח הקונצרני-דוח מיוחד, ספטמבר 2017
18.09.2017
סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג, יולי 2017
19.07.2017
הנורמלי החדש- הסביבה המוניטארית בעולם המערבי כנראה ולא תחזור בקרוב לממוצעי העבר
27.07.2016
היפרדות בריטניה מגוש היורו הינה בעלת השפעה שלילית על חברות הפועלות בבריטניה ובגוש היורו- Sector Comment
26.06.2016
ביצועי דירוג בתחום מימון מובנה- סיכום שנת 2015 ומצטבר, דוח מיוחד
14.03.2016
ביצועי דירוג בתחום מימון פרויקטים- סיכום שנת 2015 ומצטבר, דוח מיוחד
14.03.2016
ביצועי דירוג בתחום מימון תאגידי ומוסדות פיננסיים- סיכום שנת 2015 ומצטבר, דוח מיוחד
14.03.2016
Sector Comment שינוי אפשרי בחוק הדיור המוגן הינו בעל השפעה שלילית על החברות הפועלות בענף הדיור המוגן בישראל
10.02.2016
השוואת סולמות הדירוג של חברות הדירוג הבינלאומיות
22.12.2015
אינדיקטור (hyb) בדירוגי מכשירים פיננסיים של בנקים וחברות ביטוח
08.12.2015
אינדיקטור (sf) בדירוגי מימון מובנה
08.12.2015
שוק המגורים בטורונטו- דוח מיוחד
11.11.2015
חברות נדל"ן יזום למגורים בישראל-Sector Comment
10.05.2015
דוח מיוחד- ביצועי דירוג בתחום מימון פרויקטים- סיכום שנת 2014 ומצטבר
15.04.2015
דוח מיוחד- ביצועי דירוג בתחום מימון מובנה, סיכום שנת 2014 ומצטבר
15.04.2015
דוח מיוחד- התפלגות הדירוגים, מעברי דירוג וכשלי פירעון, סיכום שנת 2014 ומצטבר
22.02.2015
דוח מיוחד- ניתוח נתוני אג"ח קונצרני סחיר
01.01.2015
Sector Comment- יצרני אנרגיה
30.07.2014
מלונאות- סקירה ענפית- דוח מיוחד
27.05.2014
השפעת הרפורמות המוצעות על תחום היזום למגורים-Sector Comment
02.04.2014
דוח מיוחד- פעילות הדירוג, נדידת דירוגים וכשלי פירעון, סיכום שנת 2013 ומצטבר
31.03.2014
דוח מיוחד- ניתוח נתוני אג"ח קונצרני סחיר
12.02.2014
מאמר- מחקר של מודיס: תחזיות צמיחה ורווח של חברות
03.11.2013
מימון גז ותשתיות- האתגר של שוק החוב
26.06.2013
תיק האג"ח הקונצרני- שוק האשראי החוץ בנקאי מגמות והתפתחויות
10.02.2013
דוח מיוחד- שיעורי נדידת דירוגים והסתברות לכשל פירעון- סיכום שנת 2012 ומצטבר
16.01.2013
דוח מיוחד- מאפייני הקובננטים באג"ח ספקולטיביות
19.12.2012
דוח מיוחד- דוח אג"ח קונצרני רבעון 3,
18.10.2012
דוח מיוחד- עסקאות נגזרי אשראי וסיכון האשראי במערכת הבנקאית - דוח מיוחד
19.08.2012
איך מחזירים את המשקיעים לת"א?
19.06.2012
ענף טכנולוגיות מידע - דוח מיוחד
07.06.2012
דוח מיוחד- משמעות אופק הדירוג והאפקטיביות של סטאטוס הדירוג כמנבא שינוי בדירוגי אשראי
14.05.2012
דוח מיוחד- סיכום פעילות 2011 מימון תאגידים ומוסדות פיננסים
12.03.2012
נדל"ן מניב בישראל-סקירה
07.03.2012
דוח מיוחד- ניתוח אג"ח קונצרני סחיר
26.02.2012
שוק מימון חוץ בנקאי- אתגרים לשנת 2012/ מתוך הוועידה השנתית להיערכות פיננסית
22.11.2011
ענף שיווק הדלקים- דוח מיוחד
17.07.2011
דוח מיוחד- עוצמת הקשר בין מדדים פיננסים לבין דירוג האשראי וענף הפעילות
23.05.2011
סיכום פעילות 2010 - מימון תאגידים ומוסדות פיננסים דוח מיוחד
01.04.2011
דוח מיוחד- ניתוח נתוני אג"ח קונצרני סחיר
03.03.2011
דוח מיוחד- סיכום שנת 2010 ומגמות ל- 2011
23.02.2011
דוח מיידי- בחינת השלכות המשבר השלטוני במצרים על חברות הפועלות בישראל להן קשרים עסקיים עם מצרים
31.01.2011
מונופולים וקבוצות שליטה
06.08.2010
דוח מיוחד- ניתוח נתוני אג"ח קונצרני סחיר
12.10.2009
מימון פרוייקטים ותשתיות
09.08.2009
דוח מיוחד- ניתוח נתוני אג"ח קונצרני סחיר
10.01.2008

Heading

Heading

Heading

image description

הורד קובץ

close

מידרוג UpDate

אני רוצה לקבל ממידרוג עדכונים שוטפים על שוק ההון הישראלי
להרשמה