דוח מלא אחרוןדוח מלא אחרון
aa3.il
יציב
תאריך דוח מלא אחרון: 07.11.2017

בנק דיסקונט לישראל בע"מ

הערכת איתנות פיננסית

aa3.il  יציב

פקדונות לזמן קצר

P-1.il  יציב

פיקדונות לזמן ארוך/ אג"ח

Aa1.il  יציב

כתבי התחייבות נדחים (הון משני תחתון)

Aa2.il  יציב

שטרי הון נדחים (הון ראשוני)

A1.il (hyb) יציב

כתבי התחייבויות נדחים עם מנגנון חוזי לספיגת הפסדים

A1.il (hyb) 
image description

* החל מה-1 בספטמבר 2015 סימולי הדירוג והגדרות הדירוג שונו, וזאת בהתאם לאמור במסמך סולמות הדירוג והגדרות הדירוג של מידרוג. הנכם מוזמנים לעיין במסמך זה באתר מידרוג.
דירוג בנקים
23.11.2017
סיכום התשע"ז בשוק האג"ח הקונצרני-דוח מיוחד, ספטמבר 2017
18.09.2017
סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג, יולי 2017
19.07.2017
ייצוב אופק הדירוג לחוב הנחות במערכת הבנקאות המקומית
12.12.2016
היפרדות בריטניה מגוש היורו הינה בעלת השפעה שלילית על חברות הפועלות בבריטניה ובגוש היורו- Sector Comment
26.06.2016
השוואת סולמות הדירוג של חברות הדירוג הבינלאומיות
22.12.2015
אינדיקטור (hyb) בדירוגי מכשירים פיננסיים של בנקים וחברות ביטוח
08.12.2015
אינדיקטור (sf) בדירוגי מימון מובנה
08.12.2015
הון כלכלי מה הוא תורם לנו?- דוח מיוחד
06.10.2015
דוח מיוחד- הצעת ועדת באזל לשיפור מדידת סיכון האשראי תומכת בשיפור פרופיל הסיכון של בנקים
14.01.2015
דוח מיוחד- אינדיקטורים מובילים לבחינת איכות הנכסים של מערכת הבנקאות המקומית- דוח מיוחד
14.01.2015
דוח מיוחד ינואר 2015- מידול מגמות באיכות הנכסים של בנקים
14.01.2015
דוח מיוחד- הקטנת סיכוני ההדבקה במערכת הבנקאות הגלובאלית- פרוטוקול "ההשארות" של ISDA
04.12.2014
דוח מיוחד- מי צודק הפד או השוק, היעדר הסכמה לגבי המדיניות המוניטרית העתידית בארה"ב
02.11.2014
Sector Comment- יצרני אנרגיה
30.07.2014
גישה אלטרנטיבית לביצוע תרחישי קיצון בבנקים- דוח מיוחד
10.07.2014
Sector Comment- מערכת הבנקאות בישראל
03.04.2014
מימון גז ותשתיות- האתגר של שוק החוב
26.06.2013
דוח מיוחד- עסקאות נגזרי אשראי וסיכון האשראי במערכת הבנקאית - דוח מיוחד
19.08.2012
מימון פרוייקטים ותשתיות
09.08.2009

Heading

Heading

Heading

image description

הורד קובץ

close

מידרוג UpDate

אני רוצה לקבל ממידרוג עדכונים שוטפים על שוק ההון הישראלי
להרשמה