דוח מלא אחרוןדוח מלא אחרון
Aaa.il
יציב
תאריך דוח מלא אחרון: 26.06.2019

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

איתנות פיננסית פנימית

aa2.il  

פקדונות לזמן קצר

P-1.il  

פיקדונות לזמן ארוך/ אג"ח

Aaa.il  יציב

כתבי התחייבות נדחים (הון משני תחתון)

Aa1.il  יציב

שטרי הון נדחים (הון משני עליון)

Aa2.il (hyb) יציב

כתבי התחייבויות נדחים עם מנגנון חוזי לספיגת הפסדים

Aa3.il (hyb) יציב
image description
תאריך סיום פירעון
דוח אחרון

* החל מה-1 בספטמבר 2015 סימולי הדירוג והגדרות הדירוג שונו, וזאת בהתאם לאמור במסמך סולמות הדירוג והגדרות הדירוג של מידרוג. הנכם מוזמנים לעיין במסמך זה באתר מידרוג.
דו"ח
דירוג
תאריך דוח הדירוג
 
דירוג בנקים
26.03.2019
ביצועי דירוג בתחום מימון פרויקטים
27.03.2019
מרווחים דירוגים ומה שביניהם
06.09.2018
מרווחים דירוגים ומה שביניהם - דוח מיוחד יולי 2018
05.07.2018
מרווחים דירוגים ומה שביניהם
03.06.2018
בנקים - בלוקצ'יין עשוי לתמוך במאמצי התייעלות, אולם לשחוק את ההכנסות מעמלות
07.05.2018
Rating Performance of Project Finance – Summary of 2017 and Aggregated
18.04.2018
Rating Performance in Structured Finance – Summary of 2017 and Aggregated
18.04.2018
Rating Performance of Corporate Finance and Financial Institutions – Summary of 2017 and Aggregated
18.04.2018
ביצועי דירוג בתחום מימון תאגידי ומוסדות פיננסיים- סיכום שנת 2017 ומצטבר
28.03.2018
ביצועי דירוג בתחום מימון פרויקטים - סיכום שנת 2017 ומצטבר
28.03.2018
ביצועי דירוג בתחום מימון מובנה- סיכום שנת 2017 ומצטבר
28.03.2018
Midroog Rating Scales & Definitions-March 2018
18.03.2018
סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג, מרץ 2018
18.03.2018
סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני - דוח מיוחד, פברואר 2018
26.02.2018
סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני - דוח מיוחד, ינואר 2018
30.01.2018
סיכום התשע"ז בשוק האג"ח הקונצרני-דוח מיוחד, ספטמבר 2017
18.09.2017
סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג, יולי 2017
19.07.2017
ייצוב אופק הדירוג לחוב הנחות במערכת הבנקאות המקומית
12.12.2016
היפרדות בריטניה מגוש היורו הינה בעלת השפעה שלילית על חברות הפועלות בבריטניה ובגוש היורו- Sector Comment
26.06.2016
השוואת סולמות הדירוג של חברות הדירוג הבינלאומיות
22.12.2015
אינדיקטור (hyb) בדירוגי מכשירים פיננסיים של בנקים וחברות ביטוח
08.12.2015
אינדיקטור (sf) בדירוגי מימון מובנה
08.12.2015
הון כלכלי מה הוא תורם לנו?- דוח מיוחד
06.10.2015
דוח מיוחד- הצעת ועדת באזל לשיפור מדידת סיכון האשראי תומכת בשיפור פרופיל הסיכון של בנקים
14.01.2015
דוח מיוחד- אינדיקטורים מובילים לבחינת איכות הנכסים של מערכת הבנקאות המקומית- דוח מיוחד
14.01.2015
דוח מיוחד ינואר 2015- מידול מגמות באיכות הנכסים של בנקים
14.01.2015
דוח מיוחד- הקטנת סיכוני ההדבקה במערכת הבנקאות הגלובאלית- פרוטוקול "ההשארות" של ISDA
04.12.2014
דוח מיוחד- מי צודק הפד או השוק, היעדר הסכמה לגבי המדיניות המוניטרית העתידית בארה"ב
02.11.2014
Sector Comment- יצרני אנרגיה
30.07.2014
גישה אלטרנטיבית לביצוע תרחישי קיצון בבנקים- דוח מיוחד
10.07.2014
Sector Comment- מערכת הבנקאות בישראל
03.04.2014
מימון גז ותשתיות- האתגר של שוק החוב
26.06.2013
דוח מיוחד- עסקאות נגזרי אשראי וסיכון האשראי במערכת הבנקאית - דוח מיוחד
19.08.2012
מימון פרוייקטים ותשתיות
09.08.2009

Heading

Heading

Heading

image description

הורד קובץ

close

מידרוג UpDate

אני רוצה לקבל ממידרוג עדכונים שוטפים על שוק ההון הישראלי
להרשמה