דוח מלא אחרוןדוח מלא אחרון
Aa1.il
יציב
תאריך דוח מלא אחרון: 16.12.2018
דוח אחרוןדוח אחרון
Aa1.il
יציב
תאריך דוח אחרון: 07.07.2019

הפניקס חברה לביטוח בע"מ

איתנות פיננסית של מבטח (IFS)

Aa1.il  יציב

הון משני מורכב והון רובד 2

Aa3.il (hyb) יציב

הון משני נחות / שלישוני מורכב

Aa2.il (hyb) יציב
image description
דירוג חברות ביטוח חיים, בריאות וכללי
25.12.2017
דירוג חברות ביטוח אשראי
14.05.2017
מרווחים דירוגים ומה שביניהם
06.09.2018
מרווחים דירוגים ומה שביניהם - דוח מיוחד יולי 2018
05.07.2018
מרווחים דירוגים ומה שביניהם
03.06.2018
Rating Performance of Project Finance – Summary of 2017 and Aggregated
18.04.2018
Rating Performance in Structured Finance – Summary of 2017 and Aggregated
18.04.2018
Rating Performance of Corporate Finance and Financial Institutions – Summary of 2017 and Aggregated
18.04.2018
ביצועי דירוג בתחום מימון תאגידי ומוסדות פיננסיים- סיכום שנת 2017 ומצטבר
28.03.2018
ביצועי דירוג בתחום מימון פרויקטים - סיכום שנת 2017 ומצטבר
28.03.2018
ביצועי דירוג בתחום מימון מובנה- סיכום שנת 2017 ומצטבר
28.03.2018
Midroog Rating Scales & Definitions-March 2018
18.03.2018
סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג, מרץ 2018
18.03.2018
סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני - דוח מיוחד, פברואר 2018
26.02.2018
סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני - דוח מיוחד, ינואר 2018
30.01.2018
סיכום התשע"ז בשוק האג"ח הקונצרני-דוח מיוחד, ספטמבר 2017
18.09.2017
ענף הרכב בישראל-דוח מיוחד , ספטמבר 2017
13.09.2017
סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג, יולי 2017
19.07.2017
סולבנסי 2 - הון כלכלי - האומנם?
08.03.2017
היפרדות בריטניה מגוש היורו הינה בעלת השפעה שלילית על חברות הפועלות בבריטניה ובגוש היורו- Sector Comment
26.06.2016
השוואת סולמות הדירוג של חברות הדירוג הבינלאומיות
22.12.2015
אינדיקטור (hyb) בדירוגי מכשירים פיננסיים של בנקים וחברות ביטוח
08.12.2015
הון כלכלי מה הוא תורם לנו?- דוח מיוחד
06.10.2015
דוח מיוחד- הפער בין דירוג השוק לבין דירוג אשראי בחברות ביטוח, מבט גלובאלי
09.08.2015
Sector Comment חברות ביטוח- התרת ניוד פוליסות ביטוח חיים בעלות מקדם קצבה מובטח
04.06.2015
חברות ביטוח- Sector Comment
02.11.2014
Sector Comment- יצרני אנרגיה
30.07.2014
Sector Comment - עקום התשואות והשפעתו על חברות הביטוח
11.02.2014
דוח מיוחד- ענף הליסינג בישראל, סקירה ענפית
27.01.2014
מימון גז ותשתיות- האתגר של שוק החוב
26.06.2013
ענף החיסכון ארוך הטווח- סיכום שנת 2012
01.05.2013
רווחיות חברות הביטוח בעידן הלימות הון גבוהה
02.08.2011
השקעות גופיים מוסדיים בחו"ל
10.04.2011
ענף הליסינג- אופק לשנת 2010
26.11.2009
מימון פרוייקטים ותשתיות
09.08.2009

Heading

Heading

Heading

image description

הורד קובץ

close

מידרוג UpDate

אני רוצה לקבל ממידרוג עדכונים שוטפים על שוק ההון הישראלי
להרשמה