דוח מלא אחרוןדוח מלא אחרון
A2.il
חיובי
תאריך דוח מלא אחרון: 20.06.2019

מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ

image description

* החל מה-1 בספטמבר 2015 סימולי הדירוג והגדרות הדירוג שונו, וזאת בהתאם לאמור במסמך סולמות הדירוג והגדרות הדירוג של מידרוג. הנכם מוזמנים לעיין במסמך זה באתר מידרוג.
חברות מימון חוץ בנקאיות
01.03.2016
מרווחים דירוגים ומה שביניהם
06.09.2018
מרווחים דירוגים ומה שביניהם - דוח מיוחד יולי 2018
05.07.2018
מרווחים דירוגים ומה שביניהם
03.06.2018
ביצועי דירוג בתחום מימון תאגידי ומוסדות פיננסיים- סיכום שנת 2017 ומצטבר
28.03.2018
ביצועי דירוג בתחום מימון פרויקטים - סיכום שנת 2017 ומצטבר
28.03.2018
ביצועי דירוג בתחום מימון מובנה- סיכום שנת 2017 ומצטבר
28.03.2018
סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג, מרץ 2018
18.03.2018
סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני - דוח מיוחד, פברואר 2018
26.02.2018
סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני - דוח מיוחד, ינואר 2018
30.01.2018
סיכום התשע"ז בשוק האג"ח הקונצרני-דוח מיוחד, ספטמבר 2017
18.09.2017
סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג, יולי 2017
19.07.2017
היפרדות בריטניה מגוש היורו הינה בעלת השפעה שלילית על חברות הפועלות בבריטניה ובגוש היורו- Sector Comment
26.06.2016
הון כלכלי מה הוא תורם לנו?- דוח מיוחד
06.10.2015
הערות:
  • מר יוסף זינגר אשר הינו בעל מניות ומכהן כדירקטור במידרוג מכהן גם כדירקטור חיצוני בחברת צור שמיר אחזקות בע"מ, המחזיקה בשרשור בחברת מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ. מר יוסף זינגר איננו משתתף בדיונים הקובעים את הדירוג ואין לו כל נגיעה לדירוגים הנקבעים ע"י מידרוג.

Heading

Heading

Heading

image description

הורד קובץ

close

מידרוג UpDate

אני רוצה לקבל ממידרוג עדכונים שוטפים על שוק ההון הישראלי
להרשמה