דוח מלא אחרוןדוח מלא אחרון
Aaa.il
יציב
תאריך דוח מלא אחרון: 28.11.2017
דוח אחרוןדוח אחרון
WR
תאריך דוח אחרון: 09.01.2018

דפוזיטיב מוצרים פיננסיים בע"מ

image description

* החל מה-1 בספטמבר 2015 סימולי הדירוג והגדרות הדירוג שונו, וזאת בהתאם לאמור במסמך סולמות הדירוג והגדרות הדירוג של מידרוג. הנכם מוזמנים לעיין במסמך זה באתר מידרוג.
דירוג תעודות פיקדון
23.01.2018
הערכת איכות נותן השירותים בתעודות סל ובתעודות פיקדון
20.04.2017
סיכום התשע"ז בשוק האג"ח הקונצרני-דוח מיוחד, ספטמבר 2017
18.09.2017
סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג, יולי 2017
19.07.2017
השפעת הרפורמה במדדים על תעודות הסל
18.01.2017
היפרדות בריטניה מגוש היורו הינה בעלת השפעה שלילית על חברות הפועלות בבריטניה ובגוש היורו- Sector Comment
26.06.2016
השוואת סולמות הדירוג של חברות הדירוג הבינלאומיות
22.12.2015

Heading

Heading

Heading

image description

הורד קובץ

close

מידרוג UpDate

אני רוצה לקבל ממידרוג עדכונים שוטפים על שוק ההון הישראלי
להרשמה