דוח מלא אחרוןדוח מלא אחרון
A1.il
יציב
תאריך דוח מלא אחרון: 20.02.2018

תמר פטרוליום בע"מ

image description

* החל מה-1 בספטמבר 2015 סימולי הדירוג והגדרות הדירוג שונו, וזאת בהתאם לאמור במסמך סולמות הדירוג והגדרות הדירוג של מידרוג. הנכם מוזמנים לעיין במסמך זה באתר מידרוג.
דירוג חברות וספקיות חשמל הפועלות בשווקים ללא הסדרה תעריפית
21.05.2015
דירוג חברות הולכת חשמל וגז טבעי הפועלות תחת רגולציה
22.04.2015
דירוג חברות חשמל וגז טבעי הפועלות תחת רגולציה
22.04.2015
סיכום התשע"ז בשוק האג"ח הקונצרני-דוח מיוחד, ספטמבר 2017
18.09.2017
סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג, יולי 2017
19.07.2017
עיצומי ועד העובדים של חברת החשמל הובילו להשפעה שלילית על ענף האנרגיה והחשמל
12.07.2017
היפרדות בריטניה מגוש היורו הינה בעלת השפעה שלילית על חברות הפועלות בבריטניה ובגוש היורו- Sector Comment
26.06.2016
השוואת סולמות הדירוג של חברות הדירוג הבינלאומיות
22.12.2015
חשיבות עצמאות ושקיפות הרגולטור בענף האנרגיה- Sector Comment
19.08.2015
Sector Comment - רישיונות אספקה ליח"פים, ענף האנרגיה לייצור חשמל פרטי
21.04.2015
Sector Comment - הודעת הממונה על ההגבלים העסקיים, ענף הגז הטבעי בישראל
25.12.2014
Sector Comment- יצרני אנרגיה
30.07.2014
מימון גז ותשתיות- האתגר של שוק החוב
26.06.2013
מימון פרוייקטים ותשתיות
09.08.2009

Heading

Heading

Heading

image description

הורד קובץ

close

מידרוג UpDate

אני רוצה לקבל ממידרוג עדכונים שוטפים על שוק ההון הישראלי
להרשמה