דוח מלא אחרוןדוח מלא אחרון
A3.il
יציב
תאריך דוח מלא אחרון: 15.04.2019
דוח אחרוןדוח אחרון
A3.il
יציב
תאריך דוח אחרון: 10.06.2019

אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ

image description

* החל מה-1 בספטמבר 2015 סימולי הדירוג והגדרות הדירוג שונו, וזאת בהתאם לאמור במסמך סולמות הדירוג והגדרות הדירוג של מידרוג. הנכם מוזמנים לעיין במסמך זה באתר מידרוג.
דירוג חברות וספקיות חשמל הפועלות בשווקים ללא הסדרה תעריפית
21.05.2015
דירוג חברות הולכת חשמל וגז טבעי הפועלות תחת רגולציה
22.04.2015
דירוג חברות חשמל וגז טבעי הפועלות תחת רגולציה
22.04.2015
מרווחים דירוגים ומה שביניהם
06.09.2018
מרווחים דירוגים ומה שביניהם - דוח מיוחד יולי 2018
05.07.2018
מרווחים דירוגים ומה שביניהם
03.06.2018
ביצועי דירוג בתחום מימון תאגידי ומוסדות פיננסיים- סיכום שנת 2017 ומצטבר
28.03.2018
ביצועי דירוג בתחום מימון פרויקטים - סיכום שנת 2017 ומצטבר
28.03.2018
ביצועי דירוג בתחום מימון מובנה- סיכום שנת 2017 ומצטבר
28.03.2018
סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג, מרץ 2018
18.03.2018
סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני - דוח מיוחד, פברואר 2018
26.02.2018
סיכום הפעילות בשוק החוב הקונצרני - דוח מיוחד, ינואר 2018
30.01.2018
סיכום התשע"ז בשוק האג"ח הקונצרני-דוח מיוחד, ספטמבר 2017
18.09.2017
סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג, יולי 2017
19.07.2017
עיצומי ועד העובדים של חברת החשמל הובילו להשפעה שלילית על ענף האנרגיה והחשמל
12.07.2017
היפרדות בריטניה מגוש היורו הינה בעלת השפעה שלילית על חברות הפועלות בבריטניה ובגוש היורו- Sector Comment
26.06.2016
השוואת סולמות הדירוג של חברות הדירוג הבינלאומיות
22.12.2015
חשיבות עצמאות ושקיפות הרגולטור בענף האנרגיה- Sector Comment
19.08.2015
Sector Comment - רישיונות אספקה ליח"פים, ענף האנרגיה לייצור חשמל פרטי
21.04.2015
Sector Comment - הודעת הממונה על ההגבלים העסקיים, ענף הגז הטבעי בישראל
25.12.2014
Sector Comment- יצרני אנרגיה
30.07.2014
מימון גז ותשתיות- האתגר של שוק החוב
26.06.2013
מימון פרוייקטים ותשתיות
09.08.2009

Heading

Heading

Heading

image description

הורד קובץ

close

מידרוג UpDate

אני רוצה לקבל ממידרוג עדכונים שוטפים על שוק ההון הישראלי
להרשמה