show More
show More

Page

arrow btn

דירוגים אחרונים

P-1.il גזית גלוב בע"מ-מעקב
תאריך דוח אחרון:  21.07.2019למסמך הדירוג
Aa2.il יציבחברת גב-ים לקרקעות בע"מ-מעקב
תאריך דוח אחרון:  21.07.2019למסמך הדירוג
Baa1.il יציבאורשי ג.ש. בע"מ-מעקב
תאריך דוח אחרון:  17.07.2019למסמך הדירוג
Baa1.il יציברני צים מרכזי קניות בע"מ-מעקב ופעולת דירוג
תאריך דוח אחרון:  17.07.2019למסמך הדירוג
arrow btn

מתודולוגיות

דו"ח מלאיוני 2019
שיקולים מבניים בדירוג מכשירי חוב בתחום המימון התאגידי -סגור להערות הציבור
דו"ח מלאמרץ 2019
דירוג בנקים
דו"ח מלאמרץ 2019
דירוג בנקים- תוצאות הערות הציבור
arrow btn

מידע מקצועי

מחירי הדירות בערים הגדולות באירופה ממריאים: השלכות עיקריות וקווי דמיון עם השוק בישראל*

מאז שנת 2012, מחירי הדירות בערים הגדולות באירופה עולים בקצב העולה על שיעור הצמיחה בהכנסות התושבים, ורכישת דירה הופכת יותר ויותר קשה. בשנת 2018, למשל, נדרשו בערים אלה כ-15 שנות הכנסה פנויה בממוצע על מנת לרכוש דירה ללא משכנתא, לעומת כ-12שנות הכנסה פנויה בשנים 2005-07. מדריד הינה יוצאת דופן בהיבט זה, כאשר בשנת 2018 נדרשו דווקא פחות שנות הכנסה פנויה לרכישת נכס ביחס ל-2012, אם כי המגמה משנת 2015 מצביעה גם שם על עלייה.

שינויי חקיקה בתחום הדיור להשכרה במדינת ניו-יורק, ארה"ב - הערת ענף

ביום 14.06.2019 הושלם במדינת ניו-יורק הליך חקיקה כולל של עדכון הוראות הפיקוח על דיור להשכרה במדינה, המחליף את חוק הפיקוח הקודם (שהיה אמור לפוג ב- 15.06.2019). הליך החקיקה כולל שינויים שיש בהם כדי להשפיע על שוק הדיור בעיר ניו-יורק, בכל הקשור להעלאת שכ"ד, פוטנציאל ההשבחה של נכסים, ושווי הנכסים (לרבות אפשרויות המימון והמימוש), בעיקר במגזר ההשכרה המפוקחת למגורים מסוג Rent Stabilized.

תרחיש הטלת מכסים על ייבוא כלי רכב לארה"ב

ביום 17 במאי 2019 הודיע הממשל האמריקאי כי הוא דוחה את ההחלטה על מדיניות המכסים לגבי ייבוא כלי רכב לארה"ב ב-6 חודשים עד ליום 17 בנובמבר 2019. דחיית ההחלטה לגבי מדיניות המכסים של הממשל האמריקאי עשויה לרמז על הסתברות גבוהה יותר להגיע להסכמי סחר חדשים שיפטרו את שותפות הסחר של ארה"ב מהעלאת מכסים, ויש בה להפחית את מידת אי הוודאות ולהקל על החששות בשווקים בטווח הקצר. יחד עם זאת, יתכן כי זוהי הקלה זמנית בלבד. למעשה, הסיכון למשבר בדיונים בין ארה"ב לשותפות הסחר שלה דווקא עלה, עם ההתגברות לאחרונה של המתיחות ביחסי הסחר בין ארה"ב לבין סין.
arrow btn

סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג, יולי 2017

במסמך שלהלן מובאים סולמות הדירוג המשמשים את מידרוג וכן הגדרות שונות הקשורות בדירוגים.
image description

הורד קובץ

close

מידרוג UpDate

אני רוצה לקבל ממידרוג עדכונים שוטפים על שוק ההון הישראלי
להרשמה